Процедурата за концесия на столичното летище е спряна
20.06.2016
Рим избра първата си жена кмет
20.06.2016

Туризмът и сигурността са ключови области в Дунавската стратегия

За изминалите 6 години, откакто е поставено началото на Дунавската стратегия, са постигнати много успехи във връзка с програмата, но и много работа предстои. Стратегията даде импулс за редица проекти, дейности и мрежи за сътрудничество в избраните приоритетни направления и по отношение на междурегионалното сътрудничество с цел постигане на общи цели и преодоляване на общи предизвикателства“. Това каза заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройство Деница Николова на конференция „Устойчиво развитие на туризма и сигурност в Дунавския регион“. По думите й в рамките на стратегията развитието на туризма има особен потенциал и спомага за улесняването на връзките между хората, има съществен дял за брутния вътрешен продукт и за икономическото развитие на региона, заетостта и развитието на инфраструктурата.

Николова уточни, че Сектор „Туризъм“ бележи развитие и предизвикателството е да се използва неговия потенциал по начин, по който той да създава устойчиви икономически ползи. България е един от основните региони по изпълнение на Дунавската стратегия, а и на трето място по културно-историческо наследство в този регион.

Сигурността, от друга страна, е все по-актуална тема в днешното общество и това е един от най-важните критерии при избора на туристически дестинации. В тази връзка Дунавският регион може да демонстрира конкурентно предимство, осигурявайки спокойствие и сигурност за туристите от ЕС.

ОП „Човешки ресурси“ 2014-2020, която предвижда 2,5 млн. евро за операция, посветена на „Дунавските партньорства за растеж и заетост“. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 също поставя сериозен акцент върху Дунавската стратегия, включвайки специфични изисквания в Насоките за кандидатстване и критерии за избор на проекти, които обвързват пряко инвестиционните намерения на бенефициентите с постигане на целите на Стратегията.

По време на конференцията Еврокомисар Корина Крецу даде много висока оценка за работата на страната ни по Дунавската стратегия и усвояването на средствата по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и даде за пример проектите за градска среда на Русе, които подобряват живота на жителите на града. Тя отбеляза, че туризмът и сигурността са ключови области, част от приоритетните оси на Дунавската стратегия. Туризмът със сигурност е изключително важен сектор за ЕС, защото 1 евро на всеки 10 в БВП идва от туризма, а 600 млн. туристи посещават всяка година ЕС и половината от тях са от Дунавския регион.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *