Свръхзвуковия транспорт може да минава и през София
21.07.2016
Нов велопарк под Седемте рилски езера
21.07.2016

Минималният размер на консеционното плащане за плажовете ще се определя по нова методика

Правителството одобри промени в Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове. С измененията и допълненията се цели още в процеса на организиране на процедури за предоставяне на концесии на плажове, да бъде оптимизирана началната база за формиране на минималното годишно концесионно плащане.

В Методиката са отразени възможностите за формиране на приходи за отделните видове морски плажове – според местоположението, степента на ползване и вида на туристическия поток и специфичните особености на всеки отделен морски плаж. Новите моменти в Методиката имат за цел да се оптимизира и надгради действащата в момента нормативна база, като чрез комплексен подход при следващи концесионни процедури се отчетат с необходимата тежест допълнителни критерии (цена на плажни принадлежности, предлагани допълнителни услуги и др.), с което да се постигне значително намаление на цените на чадъри, шезлонги, предлагане на качествени допълнителни услуги и обективна първоначална базисна оценка на концесионната такса за всеки плаж. Така ще се постигне балансиран подход при предоставянето на концесии за морски плажове като се отчетат едновременно интересите на туристите, концесионерите и концедента.

Очаква се след въвеждане на промените, по-широк кръг от кандидати да участват в конкурсните процедури за концесии, вкл. и за не толкова атрактивни плажни ивици. Също така, се очаква в конкурентна среда да бъде постигнат баланс между предлаганите услуги и тяхната цена и очакванията на потребителите. Чрез приемането на този нормативен акт ще се създадат благоприятни условия за привличане на повече туристи по морските плажове, като част от летния туристически продукт и ще съдейства за развитието на летния морски туризъм в страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *