В Букурещ пускат безплатен градски транспорт
10.06.2016
Сериозен спад на износа на България
10.06.2016

Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите ще бъде сертифициращ орган по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г

Министерският съвет определи дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката за управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. За сертифициращ орган по програмата бе определена дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.

Оперативната програма се очаква да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в рамките на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – Европа 2020, и да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно ниво, се казва в съобщение на правителствената пресслужба.

Бюджетът на програмата е 1,37 млрд. лева като включва финансиране от ЕС и национални средства, разпределени в приоритетните направления научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот и образователна среда за активно социално приобщаване.

Основните цели на програмата в контекста на „Европа 2020“, както и в националната стратегия „България 2020“, са насочени към повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП, намаляване на преждевременно напусналите училища до 11% и увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36 на сто от хората между 30 и 34-годипна възраст.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *