Инж. Александър Атанасов – „Тяхната държава – Лудница Република България (Абсурдистан) убива нашето земеделие“
10.06.2016
Започна дискусия за Национална стратегия за научни изследвания
10.06.2016

Близо 350 проекта за ремонт на храмове кандидатстват за европари

Приемът на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ приключи. Общият брой на подадените в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ проекти е 348. Те са на стойност 209 752 375 лева, което е четири пъти над определения бюджет.

Финансовата помощ за този прием е левовата равностойност на 25 милиона евро. Тъй като общата сума на заявената финансова помощ от всички подадени заявления е по-голяма от размера на определения за съответния период на прием бюджет, ще бъде извършена предварителна оценка по критериите за подбор.

Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към заявлението за подпомагане документи. Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

Подмярка 7.6 има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. Финансовата помощ се предоставя за възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на сгради с религиозно значение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *