28.07.2016

Пътуванията на българи в чужбина се увеличават

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2016 г. са 565.2 хил. на брой. Това е с 20.7% отколкото за същия период на 2015 година, […]
07.07.2016

Намалява броят на безработните у нас през първото тримесечие на 2016 г.

През първото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 975.1 хил., от които 1 586.1 хил. […]
01.07.2016

Общият индекс на цените на производител през май 2016 г. нараства

Общият индекс на цените на производител през май 2016 г. нараства с 0.2% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в преработващата промишленост – с 0.5%, и […]
29.06.2016

Ръст на бизнес климата у нас през юни

През юни 2016 г. общият показател на бизнес климата у нас се покачва с 0.9 пункта спрямо май, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Повишението […]
13.06.2016

Оборотът в търговията на дребно расте

Πpeз aпpил 2016 г., oбopoтът в paздeл „Tъpгoвия нa дpeбнo, бeз тъpгoвиятa c aвтoмoбили и мoтoциĸлeти” нapacтвa c 0.3% cпpямo пpeдxoдния мeceц, сочат пo пpeдвapитeлни ceзoннo […]
09.06.2016

Строителството отбеляза спад с 10,4% за година

С 10,4% е паднала продукцията в сектор „Строителство” през април 201 г спрямо година по – рано, сочат предварителните данни на Националния статистчиески институт. На месечна […]
31.05.2016

Бизнес климатът у нас се подобрява

Общият показател на бизнес климата нараства с 5.0 пункта през май спрямо април 2016 година. Това съобщи Националният статистически институт, подчертавайки че подобрение има във всички […]