15.06.2016

Бизнесът ще получи 15 млн. лв по схема за социално предприемачество

„Предстои да стартира схемата „Развитие на социалното предприемачество“, която е на стойност 15 млн. лева и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020)“. […]
10.06.2016
еврокомисията насърчава иновациите с нов инвестиционен фонд

Нов управляващ орган на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж”

Правителството реши Дирекцията „Структурни фондове и международни образователни програми” да е управляващ орган на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Оперативната програма […]
10.06.2016

Близо 350 проекта за ремонт на храмове кандидатстват за европари

Приемът на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ приключи. Общият […]
10.06.2016

Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите ще бъде сертифициращ орган по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г

Министерският съвет определи дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката за управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за […]
06.06.2016

Всеки десети българин е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“

Всеки десети българин се е възползвал от мерките по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) в периода 2007-2013 г. Това каза министърът на труда и […]
03.06.2016

Най-много проекти за енергетиката и технологии се подават по план „Юнкер“

100 милиарда евро в различни икономически сектори е генерирал за година инвестиционният план „Юнкер“. Най-апетитният дял от плана е привличането на капитали за големи инфраструктурни проекти […]
02.06.2016

Европейският план Юнкер ще работи и след 2018 година

Планът Юнкер на Европейската комисия, който има за цел да осъществи стратегически инвестиции за развитие на приоритетни отрасли и проекти в Общността, ще продължи да функционира […]