Историци настояват за разширено изучаване на тоталитарния режим в училищата
06.06.2016
Ивайло Иванов е новият зам. – министър на труда и социалната политика
06.06.2016

Фич прогнозира 2,1% ръст на българската икономика през 2016 година

Очаква се през 201 г. БВП на страната да нарастне с 2,1% след растежа от 3% за 2015 година. Забавянето отразява очакванията за свиване на инвестициите през тази година, което съответства с приключването на финансирането на проекти от фондове на ЕС, отнасящи се за периода 2007-2013 година. В същото време се прогнозира потреблението на домакинствата да се повиши. Увеличението на заетостта и по-високото равнище на разполагаем доход се очаква да повлияят за ускорение на частното потребление до 2% през 2016 г., в сравнение с 0,8% през 2015 година. Нетният износ се прогнозира да остане основният фактор за растежа на БВП. Това са част от изводите, които дава международната рейтингова агенция Fitch Ratings за България.

От агенцията потвърдиха дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB-/ВВВ’, съответно в чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива. Потвърдени са и таванът за рейтинг на страната ‘ВВВ+’, както и краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута ‘F3’. Рейтингът отразява по-силната външноикономическа позиция и по-благоприятната фискална рамка на България в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг ‘ВВВ’. От друга страна от агенцията отбелязват, че страната изпитва структурни предизвикателства в повишаването на дългосрочния потенциален растеж и подобряването на БВП на глава от населението до нива близки на страните със същия или с по-висок кредитен рейтинг.

От агенцията посочват, че положителна преоценка на присъдения рейтинг е възможна в случай на по-висок ръст на БВП и ускоряване на процеса на конвергенция към средното за ЕС ниво на доходите, както и устойчиво подобрение на външните финанси, успешна фискална консолидация, подкрепяща дългосрочната устойчивост на държавния дълг и устойчиво подобряване на институционалното управление.

Според агенцията, факторите, които биха могли да доведат до понижение на кредитния рейтинг, включват потенциално възникване на нестабилност в банковия сектор. Това може да доведе до натиск върху държавните финанси и икономическия растеж, а също и до по-висок бюджетен дефицит от планирания, който би застрашил дългосрочната стабилност на публичните финанси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *