Предлагат имена на булеварди и знакови обекти за новите метростанции
16.06.2016
БАИ отчита засилен инвеститорски интерес към Северна България
16.06.2016

Ученици правят биомониторинг по образователна програма

Oбразователна програма, която включва създаването на методология за мониторинг на реките в близост до промишлените предприятия и следенето на състоянието на биологичното разнообразие цели достигането на нови форми на сътрудничество на местно ниво за опазване на околната среда.
Това се случва в рамките на проекта „Осинови река”, който се финансира по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Първото обучение се проведе в началото на май и в него ще вземат участие девет преподаватели от Професионалната гимназия по селско стопанство град Луковит, ОУ „Л. Каравелов”, с. Златна Панега и ОУ „Христо Ботев” с. Румянцево. В обучението се включиха експерти от Регионалния исторически музей в Плевен, служители на завод Златна Панега Цимент АД, както и представители на бенефициента, Регионален екологичен център – България. Те се запознаха с методите за наблюдение и тяхното приложение. След теоретичната част групата обходи места по течението на река Златна Панега, за да тества уредите за измерване на качеството на водите и протоколите за мониторинг.

Първите обучени ученици бяха запознати с методиката за наблюдение, индикаторите и животинските и растителни видове характерни за района. Разработената пилотна образователна програма е приложима за събиране на данни във всеки друг район – езеро, река или гора.
На обучението беше представен и разработеният в рамките на проекта интернет сайт – www.adopttheriver.eu В него е предвиден модул за доброволчески мониторинг на качеството на водите и биологичното крайречно разнообразие на р. Златна Панега. Там ще се въвеждат полевите протоколи от наблюденията на учениците. Данните ще се обобщават, а резултатите ще се докладват пред Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), в рамките на системата за доброволчески мониторинг.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *