Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите ще бъде сертифициращ орган по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г
10.06.2016
Коя е най-предпочитаната офис дестинация в София
10.06.2016

Сериозен спад на износа на България

През първите 4 месеца на 2016 г. износът на България към държави извън ЕС е намалял с 13,8 на годишна база. Само за месец април сривът е с цели 27% спрямо четвъртия мсец на 2015 г, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Най-сериозен спад се отчита при износа ни на „Минерални горива, масла и подобни продукти” – 38.5%. Подобно е положението с този тип продукти и по отношение на експорта ни за ЕС, където обаче спадът е още по-голям. В същото време към трети страни сме изнесли с 2.1% повече „Машини, оборудване и превозни средства“, както и „Разнообразни готови продукти“, където увеличението е с 49 на сто.
През цялото четиримесечие основните ни търговски партньори са предимно съседни държави – Турция, Румъния, Македония и Сърбия, както и САЩ, Русия и Китай. На тези държави се дължи малко над 50% от експорта ни за периода.

През същия 4-месечен период на т.г. България отчита още по-сериозен спад на вноса от трети страни. Той възлиза на 4.96 млрд. лв., което е с 19.4% по-малко спрямо януари-април 2015 г. През последния разглеждан от статистиката месец – април, сривът дори надхвърля 20 на сто, а внесените продукти са на обща стойност над 1.32 млрд. лв.

За целия периода януари-април 2016 г. най-сериозно обеми импорт отчитаме от Русия. След това се нареждат Турция, Китай и Украйна.
При вноса от трети страни през първите четири месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голямо увеличение е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (16.4%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.” (16.3%). Най-голям спад пък се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (с изключение на горивата)” – 45%.
Външнотърговското салдо на България с трети страни за първите 4 месеца на т.г. е отрицателно и е в размер на 329.6 млн. лв. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки обаче салдото е положително и е на стойност 1.9 млн. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *