Обмислят отпускане на повече пари за научни дейности в университетите
04.08.2016
МОН отпуска 2 450 079 лв. за спорт в държавните учебни заведения за 2016 г.
04.08.2016

Очаква се до 2030 г. 30 процента от служителите да са на възраст 55–64 години

До 2030 г. се очаква дялът на работниците и служителите на възраст 55–64 години да е 30 или повече процента от работната сила в много европейски държави. Възрастта за пенсиониране се увеличава в много държави членки и много работници и служители вероятно ще имат по-дълъг трудов живот. Предвид това трябва да се положат усилия за осигуряване на безопасни и здравословни условия през целия трудов живот.

В стратегията „Европа 2020“ демографските промени са посочени като едно от основните предизвикателства, пред които е изправена Европа. За преодоляването им в Стратегическата рамка на Европейския съюз (ЕС) за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г. се представят мерки за насърчаване на добрите практики и подобряване на условията за безопасност и здраве при работа (БЗР) за всички работници и служители.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.