Улесняват достъпа до публичната информация
10.06.2016
Допълнителни стипендии за 94 гимназии
10.06.2016

Нов управляващ орган на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж”

еврокомисията насърчава иновациите с нов инвестиционен фонд

Правителството реши Дирекцията „Структурни фондове и международни образователни програми” да е управляващ орган на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Оперативната програма се очаква да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите и да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно ниво.

Бюджетът на програмата е 1,37 млрд. лева като включва финансиране от ЕС и национални средства, разпределени в приоритетните направления научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот и образователна среда за активно социално приобщаване.

Основните цели на програмата в контекста на „Европа 2020“, както и в националната стратегия „България 2020“, са насочени към повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания, намаляване на преждевременно напусналите училища до 11% и увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36 на сто от хората между 30 и 34-годишна възраст.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *