Годишен финансов отчет на „Адвокатско дружество Върбанов и Ралчева“
29.09.2022
Пореден опит за избор на председател на Народното събрание
21.10.2022

Мултиинженеринг по „Пътят на Тойота“

 Мултиинженеринг е утвърден български производител в сферата на машиностроенето от далечната 2002г. Основната ѝ дейност е изработването на различни видове транспортьори, транспортни системи, специализирани машини и детайли и нестандартно технологично оборудване. Допълнителни услуги, свързани с металообработката, която фирмата извършва са лазерно рязане, рязане на гилотина и огъване. Като приоритет на Мултиинженеринг са нестандартното оборудване, а основния пазарен сектор на позициониране е хранително-вкусовата и леката промишленост.

Благодарение на професионализма, с който българското предприятие подхожда към всеки проект, я прави изключително популярна в бранша. Техническата база и седалището на фирмата се намира на изключително достъпна локация в град София и е с най-високи съвременни технологични изисквания. Мултиинженеринг притежава производствена мощност за профилактиката, сервизирането и ремонта на транспортните системи. Екипът на фирмата е от висококвалифицирани инженери и техници с дългогодишен опит в областта. Тези работни квалификации гарантират за незабавна реакция при възникнали проблеми и несъответствия.

 Тайната от успеха на Мултиинженеринг се крие и в последователността и иновативността на управленския екип. От 2007г. внимателно следват стъпките на лидерите в машиностроенето, като оптимизиране на работния процес и складовата си система в пълно съответствие с 4S метода, разработен от Toyota. Мултиинженеринг включва управленски принципи от световния лидер в автомобилостроенето Toyota, имащи за цел оптимизация на производството и правилната организация на дейността на компанията. „Пътят на Toyota“ представлява управленската философия на бранда. Тя се грижи за вземането на управленски решения, позоваващи се на „философското разбиране за цел“, конструирането на процес при разрешаването на проблеми, добавяне на стойност към организацията чрез инвестиране в персонала и схващането, че непрекъснатото разрешаване на фундаментални проблеми движи търсеното самообучение на организацията.
„Пътят на Toyota“ е поредица от 14 управленски принципи, които са формулирани за пръв път през 2001г от японския бранд:

 1. Дългосрочна философия – всички управленски решения, предприети от Мултиинженеринг, са базирани на далновидна философия без значение от краткосрочни финансови цели;
 2. Изграждане на непрекъснат поток в процеса, който има за цел да визуализира проблемите на предприятието. Мултиинженеринг спазва коректно този принцип и се старае да изкорени свръхпроизводството, изчакването, ненужният транспорт, прекомерната обработка, излишните запаси, ненужните движения, дефектите, неизползваната креативност на работниците;
 3. Дистанциране от свръхпроизводство – метод, при който процесът предупреждава, че е нужна повече суровина;
 4. Изравняване на работното натоварване – така Мултиинженеринг намаля своите загуби, като се избягва претоварването върху работната ръка и техническото оборудване;
 5. Изграждане на култура за отстраняване и решаване на проблемите – чрез този процес иновативната родна фирма постига желаното качество на производство в най-кратък срок. Всеки от работниците притежава правото да спре производствения процес за да сигнализира за възникнали проблеми в качеството;
 6. Стандартизиране на задачите – основа за непрекъснато усъвършенстване и делегиране на правата на служителите. Подходът на Мултиинженеринг, взаимстван от Toyota, позволява на работниците да стимулират растежа и развитието на компанията;
 7. Използване на стандартни визуални контролни средства, за да не се получат възможни скрити проблеми. Този принцип включва в себе си серия от дейности за ликвидиране на загубите, допринасящи за грешки, дефекти и злополуки в работната среда: сортиране, систематизиране, „shining“, създаване на правила и самодисциплина.
 8. Мултиинженеринг използва единствено надеждна, напълно изпитана технология, която точно пасва на работниците и процеса на работа;
 9. Производство на ръководители, които разбират задълбочено работата, осъзнават точно философията на фирмата и се грижат за нейното спазване от подчинените;
 10. Организиране на подходяща работна среда, в която хората и екипите следват философията на компанията. Управленците от Мултиинженеринг смятат, че успехът се дължи на колектива, а не на отделни индивиди;
 11. Коректно отношение и уважение към широката си мрежа от партньори и доставчици. Мултиинженеринг се отнася еднакво коректно както към служителите, така и към доставчиците си. Освен че ги предизвиква непрекъснато към просперитет, те им помагат и в постигането им;
 12. Непрестанното решаване на основни проблеми движи самообучението на организацията – постига се чрез внимателно планиране на крайни цели, възлагане на максимално рационализирани задачи към служителите, оповаване само и единствено на доказана информация и данни, съгласуване с колеги, превантивно изпращане, събиране и обсъждане, “think out of the box” и постоянна грижа към здравето и безопасността на всички;
 13. Внимателно премисляне преди вземане на важни решения;
 14. Постоянен стремеж към превръщането на Мултиинженеринг в самообслужваща се организация чрез размисъл (хансей) и усъвършенстване (кайзен).

Мултиинженеринг се движи целеустремено по „Пътят на Toyota” като крайната цел е изграждане на огромна общност от доволни клиенти. Ако и Вие искате да станете част от нея, можете да свържете посредством контактната им форма или на телефон: +359 2 8752109.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *