Оферти за почивка в Созопол
Засилени данъчни проверки по Северното Черноморие
04.07.2016
Пуснаха високоскоростен влак от Париж до Страсбург
04.07.2016

МОН обяви конкурс за финансиране на млади учени

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ стартира два конкурса – за финансиране на фундаментални научни изследвания и за млади учени – 2016 г., както и конкурс за определяне на управител на фонда.

Целта на конкурсите за фундаментални научни изследвания и за млади учени е да насърчи провеждане на качествени научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:

1) Биологически науки;
2) Математически науки и информатика;
3) Медицински науки;
4) Науки за земята;
5) Обществени науки;
6) Селскостопански науки;
7) Технически науки;
8) Физически науки;
9) Химически науки;
10) Хуманитарни науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г. е 18 000 000 лв., а на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени – 2016 г. е 800 000 лв., от които 400 000 лв.

Проектните предложения се представят до 17.00 часа на 05.09.2016 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, на хартиен и електронен носител.
Кандидатите могат да са акредитирани висши училища и научни организации.

Кандидатите трябва да извършват фундаментални научни изследвания и дейността им да е изцяло с нестопански характер.
По процедурата за фундаментални научни изследвания кандидатите могат да участват съвместно с партньори.
Кандидатите ще бъдат проверявани и ще връщат финансиране, ако включват в проектите дейности, които вече са финансирани от други източници.

Управителният съвет на фонда обяви и конкурс за управител, като към кавдидата има изискване да притежават най-малко 3 години опит на управленска длъжност в научна организация или във висше училище или негово звено, или в управление на проекти, или програми (като ръководител на проект или координатор на български колектив на международен проект) в областта на научните или научно-приложните изследвания, или в мониторинг и контрол на проекти или програми в областта на научните или научно-приложните изследвания. Бъдещият управител на фонда трябва да познава нормативната уредба и националните стратегически документи, свързани с финансиране на научни изследвания и дейността на фонда, да притежава основни компютърни умения за работа с офис приложения и да ползва английски език.

За поста не могат да кандидатстват ректори, заместник-ректори и декани на факултети във висшите училища; председател, заместник-председател и научен секретар на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *