Изборите във Франция и как те могат да повлияят на войната в Украйна
15.04.2022

Манипулатори за индустрията | Мултиинженеринг

 

Развитието на технологиите и мащабната индустриализация са наложили въвеждането на системи за автоматизация и роботизация на процесите. Те са в помощ на хората като осигуряват автоматично подреждане, сортиране и сегментиране на различни по форма и размери продукти. Основната цел за използването на роботизирани системи е достигането до максимална работна ефективност в конкретни експлоатационни условия. Това се случва чрез изучаване и последващо оптимизиране на работния процес.

 Първоначалното схващане, че роботизираните системи ще присвоят препитанието на голям брой хора е стереотипизирано и грешно. Опасението у хората е неоснователно, въпреки че специалните технически средства служат за изпълнението на работни процеси, които са се извършвали доскоро от човешка ръка. Въпреки главоломното развитие на техниката през последните години, човешкия фактор е все още нужен за контрол и управление на роботизираните системи.

Съществуват различни по вид роботизирани системи. Информационната и контролна представлява набор от контролни и измерващи устройства, усилватели на сигнала и контролни модули, изчислителни центрове и други. Те събират, обработват и анализират информация с цел генериране на конкретни сигнали.

Другият вид са така наречените манипулатори. Те служат за движение на обекти вместо използването на човешка ръка. Множеството от възможни функции и движения на ръката не са нужни в роботиката. Движение от 10-12° са напълно достатъчни за извършването на по-голямата част от технологични операции. Манипулаторите служат за пространствено преместване на различни детайли, продукти, материали и работни инструменти необходими за работния процес.
Можете да срещнете роботизираните системи с името индустриални роботи. Те се състоят от следните блокове:

  • Главен – служи за генериране на управляващи сигнали;
  • Функционален – изпълнява управляващите сигнали от главния блок. Превръща математични компютърни сигнали във физическо действие;
  • Свързващ – представлява двустранната комуникацията между главен и функционален блок;

Сегментирането на манипулатори се дели на три големи категории:

  • Биотични – контролът на работния процес се извършва дистанционно или директно от човек. Той се нарича оператор и задава всички работни функции ръчно, посредством операционно табло. Биотичните манипулатори изискват непрекъсната човешка намеса, поради липсата на блок памет, която съдържа нужния набор от автоматизирани команди;
  • Интерактивни – представлява роботизирана система с хибриден контрол. Това значи, че операторът задава определени сигнали, посредством натискане на определени бутони и/ли лостове от контролното табло и компютърът преобразува предварително обучени сигнали във физически действия;
  •  Автоматични – без нужда от постоянно човешко присъствие. Те изпълняват работа след предварително зададена програма. Програмата не подлежи на промяна от оператор, а препрограмирането се извършва (когато е нужно) с единствена цел, когато са възникнали променящи се фактори в околната среда. Също така съществуват и високотехнологични манипулатори, които извършват автоматично препрограмиране посредством набор от сензори, които следят обстоятелствата в работната среда.

 Развитието на системите за автоматизация и роботизация на работните процеси не са с цел изземане на професионални длъжности от работниците. Въпреки интегрирането им в работния процес, човешкия фактор е нужен за наблюдение и контрол с цел правилната експлоатация на машините. Индустриалните роботи от своя страна ни спомагат за постигането на една високоефективна, бърза и безопасна среда на труд.

Мултиинженеринг осъзнава предимствата на високотехнологичните работни процеси. За това предлага на своите клиенти инженеринг и изработка на персонализирани индустриални манипулационни машини според нуждите на вашия бизнес.

Ако искате да оптимизирате вашия производствен процес последвайте този линк

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.