Изборите във Франция и как те могат да повлияят на войната в Украйна
15.04.2022
Пореден опит за избор на председател на Народното събрание
21.10.2022

Годишен финансов отчет на „Адвокатско дружество Върбанов и Ралчева“

 Адвокатско дружество Върбанов и Ралчева се занимава с разрешаването на различни юридически казуси. Кантората е основана от адв. Върбан Върбанов преди повече от 20 години и за същия период е изградила взаимно доверие със своите клиенти благодарение на коректността, опита и индивидуалния подход.

Посредством професионалния инструментариум от знания и опит, придобити от дългогодишната си практика „Адвокатско дружество Върбанов и Ралчева“ предлага следните услуги:

  • Подготовка за започване на съдебно производство;
  • Изготвяне, сключване и защита на клиентските интереси по договори;
  • Съдействие при решаване на застрахователни спорове;
  • Консултация и предприемане на действия пред съд за защита правото на владение/собственост;
  • Консултация във връзка с договорни отношения между физически или юридически лица;
  • Консултация и процесуално представителство по семейно-правни въпроси;
  • Изготвяне, договаряне и прекратяване на трудови договори;
  • Обжалване на индивидуални и нормативни административни актове.

 Обслужвайки правните интереси на клиентите си, позовавайки се на системата от традиционни социални правила и устройства, „Адвокатско дружество Върбанов и Ралчева“ ясно осъзнава нуждата от максимална прозрачност и спазването на законите на българската Конституция. Именно за това юридическата фирма спазва точно конкретиката по деклариране на приходи и разходи чрез съответната процедура.

Годишният финансов отчет към 31.12.2021 е публикуван в тази публикация и е съобразен с всички норми от Закона за счетоводството. Той е сегментиран на две части: Баланс и Отчет на приходите и разходите. Отчетът е изготвен от независима агенция „Тренчев Одитинг и Консултинг“ ЕООД на 25.03.2022г.

Първата част представлява съкратена форма на счетоводен баланс за микро предприятия, където е визуализирана таблица с текущите активи и пасиви за вече опоменатия период от време. Там е представена информация във формата на финансови стойности за 2021 година, сравнени с предходната такава.

Втората част от Годишния финансов отчет е насочена към отчетността на приходите и разходите за 2021 година. Там също таблично е представена разликата в парични суми между текущата и предходната година.

Документацията по изготвяне на ГФО е пряко съобразена с точки 16.24. и 20.4. от счетоводните стандарти, а за истинността и легитимността служат подписите и печатите на „Адвокатско дружество Върбанов и Ралчева“ и „Тренчев Одитинг и Консултинг ЕООД“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *