Турция ще поиска от България екстрадиране на лице, свързано с Фетуллах Гюлен
01.08.2016
„Ер Франс“ отмени всички полети към летище София, заради стачка
01.08.2016

Бюджетният излишък за юли 2016 година е 3.3 млрд. лева

еврокомисията насърчава иновациите с нов инвестиционен фонд

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юли 2016 г. да бъде положително в размер на 3 266,9 млн. лв. (3,7% от прогнозния БВП). За сравнение – за същия период на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 789,5 млн. лв. (0,9% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,8 процентни пункта. Това съобщава МФ.

Значителното превишение на приходите над разходите по КФП за първите седем месеца на годината се дължи от една страна на положителното развитие при приходите, а от друга – на сравнително ниското изпълнение на разходите в резултат на отлагане на голяма част от инвестиционните разходи за последното тримесечие на годината. За повишението на приходите допринасят основно данъчните и неданъчните приходи по националния бюджет и възстановените средства от Европейската комисия за сертифицирани разходи по Оперативните програми и фондове на ЕС за стария програмен период 2007-2013 г. (реално извършени в края на 2015 г.) и получените авансови плащания по програмите за новия програмен период 2014-2020 г. в частта на помощите.

Ефектът от текущото превишение на приходите над разходите по сметките за средствата от ЕС върху салдото по КФП е значителен, като излишъкът по европейските средства е в размер на 1,7% от прогнозния БВП. Добрите параметри по изпълнението на приходите и липсата на сериозен натиск от страна на разходите до момента дават основания да се очаква, че в годишен план ще може да се реализира по-голямо от планираното подобрение на бюджетния дефицит.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *