Млади българи могат да кандидатстват във Форум на младите ИКТ лидери в Южна Корея
04.08.2016
Жегите в цялата страна продължават
05.08.2016

БСК ще подпомага фирмите във връзка с промените в ЗППЦК

Българска стопанска камара ще подпомага българските предприятия във връзка с последните изменения и допълнения в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Припомняме, че с гласуването на промените за значителен брой български предприятия възникват задължения за публично разкриване на регулирана информация. Става въпрос за периодична информация, включваща шестмесечни и годишни финансови отчети (индивидуални и консолидирани), както и тримесечни (индивидуални и консолидирани) уведомления за финансовото състояние. Освен това ще има и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

Задължението се отнася за лицата, чиято дейност се регулира от Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия[2] и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие в капитала.

За да се осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността лицата са задължени да сключат договор с информационна агенция или друга медия, като посочат на своята интернет страница информация относно наименованието, ЕИК, и електронен адрес на избраната информационна агенция или медия.

Във връзка с тези изисквания Българска стопанска камара предлага възможност за публикуване в специализирано приложение на Информационната система на българските предприятия (BEIS) съобщения за постъпилата регулирана информация по смисъла на чл. 27, ал.1 от Наредба № 2 на Комисията по финансов надзор (КФН) .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.