Вид реклама Цена Срок
PR статия 200 лв. 12 месеца
Интервю (писмен вид) 200 лв. Еднократно
Интервю (видео) 1000 лв. Еднократно
Интервю (аудио) 250 лв. Еднократно
Платена публикация 100 лв. Еднократно
Банер реклама По договаряне По договаряне
Линк ( в статия) 20 лв. 12 месеца
Линк (партньорски) 40 лв. 12 месеца
Press release ( публикуване) 100 лв. Еднократно
Press release (Писане) 260 лв. Еднократно
Имейл маркетинг По договаряне По договаряне
Социални сигнали По договаряне По договаряне
Брандиране на страница (вътрешна) 800 лв. Един месец